e-mail: handlowy@komiz.pl kom.: 517 540 830

ul. Lenartowicka 39 | 63–300 Pleszew

WYRÓŻNIENIE TOPTEN 2018

Przez Komiz dnia 2018-10-29

VII edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2018 organizowana przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii została zakończona podczas Gali 17. edycji Konkursu EKOLAURY w dniu 9 października 2018 r.

Celem konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych. Kotły te muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Kocioł Sztoker+ 8 został ujęty na liście TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2018 na najbardziej efektywnych kotłów na paliwa stałe roku 2018 pod nr 3.

Najnowsze wpisy