e-mail: handlowy@komiz.pl kom.: 517 540 830

ul. Lenartowicka 39 | 63–300 Pleszew

LISTA TOPTEN 2018

Przez Komiz dnia 2018-11-08

VII edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2018 organizowana przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii została zakończona podczas Gali 17. edycji Konkursu EKOLAURY w dniu 9 października 2018 r.

Celem konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych. Kotły te muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Nasze kotły Sztoker+ 8, 18 i 46 kW zostały ujęte na liście TOPTEN 2018 kotły grzewcze na paliwa stałe spełniające wymogi klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 w kategorii kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym pod nr 46, 51 i 52.

Najnowsze wpisy